ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОД: HI10: 20лв. отстъпка (над 250лв.), HI20: 40лв. отстъпка (над 400лв.) -- days --:--:-- ВЗЕМИ ГО

УСЛОВИЯ ЗА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ПОСЛЕДВАЩИ ОТНОШЕНИЯ

of Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, фирмен идентификационен номер: 29213291, tax ID No.: CZ29213291, дружество, регистрирано в търговския регистър, воден от Окръжния съд в Бърно, Секция C, Приложено 66187.

Издадено съгласно раздел 1751 и сл. на акт No 89/2012 г. сб., Граждански кодекс.

->

Търговец

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Бърно – Žebětín, 641 00, фирмен идентификационен номер: 29213291, данъчен номер: CZ29213291. Учредяване: Окръжен съд в Бърно, раздел C, лист 66187, дата на учредяване: 16/4/2010. Фирмата е платец по ДДС.

Мобилен телефон: +420 222 74 64 24

Онлайн магазин: 11teamsports.bg E-mail: info@11teamsports.bg

Банкови данни: при плащания в €: IBAN: DE41502109000220176614, SWIFT: CITIDEFF

Места на работа: Работното време и адресите на търговските обекти са посочени на сайта в раздел "Контакти". Адреси на сервизни места: При поискване ще предоставим адреси на местата за обслужване на отделни производители.

1. Общи условия

Тези Общи условия, съгласно раздел 1751, ал. 1 Закон No 89/2012 Сб. Гражданския кодекс, изменен (наричан по-долу „Граждански кодекс“), урежда взаимните права и задължения на страните, възникнали по силата на договора за покупко-продажба (наричан по-долу „Договор за покупка“), сключен между Продавача и друго физическо лице ( наричан по-долу „Купувач“) чрез онлайн магазин на Продавача.

Продавач е търговското дружество Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, идентификационен номер на фирмата: 29213291, данъчен номер: CZ29213291. Учредяване: Окръжен съд в Бърно, раздел C, лист 66187, дата на учредяване: 16/4/2010 г. (наричан по-долу „Продавач”).

Онлайн магазините се управляват от Продавача в уебсайтовете: 11teamsports.bg (наричани по-долу „Уебсайтът“) чрез уеб интерфейса на магазина (наричан по-долу „Интерфейс“).

Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за покупка. Споразумението за покупка и условията са съставени на български език. Договорът за покупка се сключва на чешки език и се урежда от чешкото законодателство.

Приемайки стоките от Продавача или от превозвача, Купувачът се съгласява с посочените по-долу Общи условия и Политиката за рекламации. Общите условия и Политиката за рекламации могат да бъдат изтеглени във вид за печат и са достъпни за преглед в търговските обекти на Topforsport s.r.o.

2. Правила и условия за Република България и крайните потребители

Начини за доставка

Услуга за доставка: Начинът на доставка и неговите условия са посочени в раздел „Доставка“. Доставката се организира от доставчика на територията на Република България. Разходите за доставка могат да варират в зависимост от метода на доставка. Конкретният начин на доставка се избира от клиента; актуалната ценова листа е в раздел "Количка" или може да бъде заявена в разпечатан формуляр в офис на доставчика.

Начини за плащане

Наложен платеж: Клиентът заплаща цялата сума за поръчаните стоки на шофьора. Плащането може да се извърши в брой или с платежна карта.

С карта онлайн: Това е най-лесният начин. Приемаме следните разплащателни карти: MasterCard, VISA, Discover и Diners.

Цените и сроковете за транспорт зависят от избрания начин на доставка.

Срокове на доставка:

Стоките в наличност ще Ви бъдат изпратени в рамките на 24 часа от имейл потвърждението на поръчката, до всяко място в Република България. Стоките, които не са на склад, обикновено се изпращат в рамките на 5-10 дни или според наличността от доставчика.

В случай на по-дълъг срок на доставка, клиентът трябва да бъде уведомен за това.

3. Други разпоредби 

Защита на личните данни

Купувачът дава съгласието си на Продавача за събиране и обработване на лични данни с цел изпълнение на предмета на сключения Договор за покупка и за маркетингови цели на Продавача (особено за изпращане на търговска комуникация). Съгласието може да бъде оттеглено чрез изпращане на писмено неодобрение на адреса на Topforsport sro, Bešůvka 19, Brno – Žebětín, 641 00. Личните данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство на Чешката република, в частност със Закон №101/2000 Coll. относно защитата на личните данни.

Онлайн поръчка

След като клиентът направи (изпрати) поръчката, той получава автоматичен отговор по електронна поща, съдържащ информация за успешното получаване, начин на по-нататъшна комуникация и точна спецификация на поръчаната стока, включително цената. Поръчката се счита за потвърдена само след потвърждение по телефона или по имейл от Topforsport s.r.o. служител.

Купувачът се съгласява с използването на дистанционни комуникационни средства във връзка със сключването на Договора за покупка. Разходите, възникнали на Купувача и свързани с използването на дистанционни комуникационни средства във връзка със сключването на Договора за покупка (разходи за интернет връзка, телефонни такси), се поемат от Купувача.

Всяко и всички представяния на стоки в Интерфейса са само за информационни цели и Продавачът не е длъжен да сключва Договор за покупка на такива стоки. Разпоредбата на член 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилага.

Интерфейсът предоставя информация за стоките, включително цените на отделните артикули. Цените на стоките са посочени с включено ДДС и всички свързани такси.

Интерфейсът предоставя и информация относно разходите за опаковане и доставка на стоки. Информацията относно разходите за опаковане и доставка на стоките, посочени в Интерфейса, се прилага само в случай, че стоките се доставят на територията на Република България.

За да поръча стоки, Купувачът попълва формата за поръчка в Интерфейса. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информация относно: поръчаните стоки (Купувачът добавя стоките в електронната количка на Интерфейса), начина на плащане на покупната цена, искания начин на доставка и информация за разходите, свързани с доставката (наричана по-нататък "Поръчката”).

Преди изпращане на Поръчката, Купувачът може да провери и промени въведената в Поръчката информация, за да може да коригира грешки, възникнали при попълване на формуляра за поръчка. Цените на стоките са валидни към момента, в който е направена Поръчката, с изключение на анулиране, извършено от Продавача съгласно разпоредбите на Правилата за анулиране (вижте Правилата за анулиране).

Купувачът може също така да направи Поръчката по електронна поща, телефон, лично или по друг подходящ начин според условията, посочени в Интерфейса.

Избор на модел обувки

Преди да изберете модел, моля, вземете предвид свойствата, които се изискват от избрания модел, целта и условията на използване (напр. вид спорт, тип повърхност и т.н.). Всеки вид обувки се произвежда за определен тип употреба и неговите свойства са адаптирани към такава употреба.

Като изберете правилната външната подметка според вашите нужди, вие ще си осигурите по-дълъг живот на употреба. Съкращения, обозначаващи моделите обувки:

SG (Мека земя) = мека и много мека естествена повърхност

FG (Средно-твърда земя) = суха естествена повърхност

HG (Твърда земя) = много твърда суха повърхност и горски полета

AG (Изкуствена земя) = разработени със специални свойства за изкуствени повърхности. Оптимална подметка за съвременна изкуствена трева

TF (Торф) =твърдо поле, изкуствена трева; обувките са проектирани да издържат на страничен натиск, причинен от игра на изкуствен терен

IN (На закрито) =дейности на закрито върху гладки лакирани повърхности (лакирани паркети)

HG J. (Твърда земя за деца) = всички естествени и твърди повърхности (за детски обувки)

Подходящ размер и форма на обувките

Когато избирате спортни обувки, уверете се, че избраният размер точно отговаря на нуждите на вашите крака. Подбирайте внимателно вида обувки според формата и ширината на стъпалото ви, височината на свода, височината на стъпалото и формата на костта на петата. Силно препоръчително е да пробвате спортните обувки много внимателно. Ходилото трябва да бъде здраво фиксирано, за да се предотврати движението на стъпалото вътре в обувката и последващо увреждане на подплатата на стелката в частта на петата. За съжаление неправилно избран модел, вид или размер на обувките не могат да бъдат поводи за по-късни оплаквания!

Валидност на цените

Цените на стоките се актуализират ежедневно, цената на всеки артикул може да се провери и е валидна към момента на подаване на Поръчката. Купувачът заплаща на Продавача разходите по опаковането и доставката на стоката в уговорения размер, заедно с покупната цена. Освен ако изрично не е посочено друго, се счита, че покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

При плащане в брой или с наложен платеж, покупната цена се заплаща при приемане на стоката.

Ако покупната цена за стоката е уредена по банков път, Купувачът посочва променливия символ на плащането. При безкасово плащане задължението на Купувача за уреждане на покупната цена се изпълнява до момента на кредитиране на сметката на Продавача със съответната сума.

Авансови плащания

Някои видове стоки, които са само по поръчка, може да изискват невъзстановим авансов депозит към покупката, в стандартния размер от 100% от покупната цена. Ще бъдете информирани от служителите на фирмата за подробностите при подаване на поръчката.

Данъчен документ и гаранционна карта

Данъчният документ винаги е част от пратката или от лична продажба. Гаранционната карта се издава в зависимост от условията на официалния вносител. В случай, че пратката съдържа само данъчен документ, този документ служи и като гаранционна карта.

4. Гаранционни условия и Политика за рекламации за крайните потребители

Всички въпроси, които не са уредени тук, се уреждат от Гражданския кодекс и Закона за защита на потребителите, с изменените му.

В случай, че стоките са закупени в рамките на търговска дейност, рекламациите се уреждат от приложимите разпоредби на Гражданския кодекс, с измененията.

Приемане на пратка

В случай, че методът на транспортиране е договорен по специално искане на Купувача, Купувачът поема риска и потенциалните допълнителни разходи, свързани с този метод на транспортиране.

В случай, че Продавачът е длъжен да достави стоки по Договора за покупка на мястото, определено от Купувача в Поръчката, Купувачът е длъжен да приеме стоката при доставка. В случай, че стоката трябва да бъде доставена многократно или по друг начин, различен от посочения в Поръчката по причини от страна на Купувача, Купувачът поема разходите, свързани с повторната доставка на стоката и разходите, свързани с различен начин на доставка.

Купувачът не трябва да приема повредена пратка от шофьора и трябва да се свърже с нашия отдел за оплаквания. В случай на поемане на повредената пратка рекламацията се урежда в сътрудничество с превозвача.

При приемане на стоката, Купувачът трябва да провери стоките без ненужно забавяне и своевременно да съобщи за евентуални дефекти писмено на имейл адреса: info@11teamsports.bg (най-бързият начин) или по пощата до адреса на търговския обект.

Методът за описание на дефекта и друга необходима информация са посочени в статията "Уреждане на рекламации".

Първо използване на стоките

Препоръчва се на Купувача внимателно да прочете инструкциите за употреба и правилно да се запознае с функцията на стоката преди първата употреба. Ако стоките се използват в противоречие с инструкциите за употреба, последващият дефект не се признава за дефект от гаранция. Инструкциите за употреба са част от Общите условия и тяхната изчерпателна версия се съдържа в Приложение № 1, глава Задължителни указания за употреба и грижа за обувките и Специални инструкции за грижа за горната част. Ако желаете да получите инструкциите в печатен формуляр, моля, посочете това в бележката към Поръчката.

Правилната поддръжка на обувките, удължава техният живот

 • Спортните обувки не трябва да се перат в пералня! Кожата и изкуствените материали могат да бъдат повредени и тяхната взаимна адхезия, структура и свойства да се променят при пране в пералня.
 • Модели с горен материал от изкуствена кожа могат да се почистват с мека четка (старите четки за зъби са идеални) дори без вода, т.е. химическо чистене.
 • Обувките се почистват лесно. Процедирайте по следния начин: използвайте топла вода, четка, сапун (не използвайте прах за пране или балсам за тъкани); внимателно отстранете мръсотията.
 • Спортните обувки никога не трябва да се сушат чрез поставяне върху нагревател или използване на висока температура (напр. сешоар), не трябва да се поставят близо до нагревател, да се сушат на слънце и др. Повърхността трябва да изсъхне бавно – отвътре, в противен случай може да се напука и втвърди. Кожа, синтетична кожа, технически текстил и лепило могат да се повредят при излагане на топлина! Също така ще намалее животът на обувките.
 • Качественото сушене предотвратява развитието на бактерии и гъбички, които причиняват неприятна миризма и гъбични заболявания.
 • Потта съдържа киселини, които могат да повредят обувките с течение на времето; затова се препоръчват качествени чорапи.
 • За да предотвратите миризмата, поръсете обувките отвътре със сода за хляб или използвайте професионален препарат за грижа за краката.
 • Сушене на обувки: напълнете мокрите обувки с вестник и изсушете при стайна температура.
 • За да сведете до минимум промените във формата на обувките, използвайте разширители за обувки.
 • Не сглобявайте обувките, докато всичките им части не изсъхнат (включително връзките).
 • Използвайте обувките само за вида спорт, за който са предназначени.
 • Носете обувките плътно завързани, за да предотвратите движение на стъпалото вътре в обувката и последващо увреждане на подплатата на стелката в частта на петата. Завържете връзките до последната дупка, за да избегнете повреда на тъканта или металните ремъци.
 • Винаги носете обувките идеално сухи; многократното използване на мокри или влажни обувки значително намалява техният живот!
 • Обувките трябва да бъдат напълно изсушени, след като са използвани във влажна среда. Не поставяйте влажни обувки в найлонови торбички.

Когато обувате и събувате обувките, развържете връзките. Използвайте обувалка, когато обувате обувките. Стъпването върху петата и деформирането й ще намали животът на обувките и ще ограничи способността им да предпазват петата и глезена.

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА ЗА ПОВЪРХНОСТНИЯ МАТЕРИАЛ

КОЖА: За най-добри резултати трябва да почистите кожените обувки, да ги третирате с крем и лак и да ги импрегнирате преди първото използване. Използвайте препарат за почистване на кожа или малко количество качествен сапун, за да почистите кожените обувки. След изсушаване нанесете качествен препарат за грижа за обувките. Винаги следвайте инструкциите на производителя. Нанесете лак за обувки с неутрален цвят или малко по-светъл от цвета на обувките. Никога не нанасяйте лак върху мокри обувки! Накрая нанесете импрегниращ спрей, особено когато обувките ще бъдат изложени на екстремна влажност, кал или мазнини.

ВЕЛУР И НАБУК: Обувките, изработени от велур и набук, са особено податливи на замърсяване поради влакната си. Преди първата употреба нанесете качествен импрегниращ спрей на силиконова основа за велур/кожа и повтарайте третирането когато водата спре да се кондензира в капчици по повърхността на обувката. Редовно почиствайте обувките с почистващ препарат на базата на разтворители. Не носете велур и набук при много дъждовно време и във влажна среда.

МЕШ: Мрежестите обувки ще бъдат по-устойчиви на замърсяване, ако бъдат третирани със силиконов импрегниращ спрей преди първата употреба.

Права от отговорност за дефекти, условия за предявяване на такива права

Правата и задълженията на страните относно непълноценно изпълнение се уреждат от общо обвързващи правни разпоредби (по-специално разпоредби на раздели 1914 до 1925, 2099 до 2117 и 2161 до 2174 от Гражданския кодекс). Продавачът носи отговорност пред Купувача за липсата на дефекти на стоките при поемането им. Продавачът гарантира на Купувача, че в момента на приемане на стоките от Купувача:

стоките притежават уговорените между страните свойства; ако такава уговорка липсва, стоките имат свойствата, описани от Продавача или производителя, или тези, очаквани от Купувача по отношение на естеството на стоката и въз основа на реклама на Продавача или производителя;

стоките са годни за целта, декларирана от Продавача или за целта, за която тези стоки обикновено се използват;

качеството и дизайна на стоките отговарят на посочената мостра или образец, в случай че качеството или дизайна са определени по предвидена мостра или образец;

количеството, размерът или теглото на стоките са в съответствие с заявеното;

стоките отговарят на изискванията на нормативната уредба.

Разпоредбите на горния параграф не се прилагат за дефект на стоки, продадени на по-ниска цена поради такъв дефект, за обикновено износване, причинено от стандартна употреба, в случай на употребявани стоки до дефект, съответстващ на степента на износване или разкъсване в момента на приемане от Купувача, или ако това следва от естеството на стоката.
Правото на дефектно изпълнение не важи за дефекти, възникнали в резултат на употреба в противоречие с инструкциите за употреба, дефекти, възникнали от механични повреди или природни бедствия (вода, пясък, пожар и др.).
Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от функция или повреда на продукта.
Моментът на предявяване на рекламация е моментът, в който Продавачът получи заявената стока от Купувача.

Купувачът има право да предяви правото си на отговорност за дефекти на потребителски стоки в срок от 24 месеца от приемането на стоката; този период може да бъде удължен чрез изявление в гаранционната карта. В случай на удължаване на гаранционния срок Продавачът определя условията и обхвата на удължената гаранция в гаранционната карта. В случай, че гаранционна карта не съществува, данъчният документ (фактура) служи за същата цел. Датата на продажбата е посочена в касовата бележка или според случая в гаранционната карта.

Разрешаване на рекламация

Купувачът се съветва да постъпи по следния начин в случай на рекламация относно стоки, закупени от Topforsport s.r.o..:

 • Препоръчваме да изпратите имейл съобщение с името на продукта и подробно описание на причината за рекламация до info@11teamsports.bg. Ние ще информираме клиента за стъпките, които трябва да следва.
 • Заявената от клиента стока трябва да бъде доставена лично до обекта на Topforsport s.r.o.
 • Заявените стоки могат да бъдат изпратени по пощата на адреса на Topforsport s.r.o.
 • Моля, доставете всички компоненти, които могат да се отнасят до заявения дефект, заедно със стоката, предоставете точно описание на дефекта или, в зависимост от случая, доказателство за възникналия дефект, информация за контакт (телефонен номер, e -пощенски адрес), уточняване на правата, които желаете да отстоявате във връзка с рекламацията, разписка за продажба (копие) и гаранционна карта.
 • Пратката с заявената стока трябва да бъде доставена в подходяща безопасна опаковка като застрахован колет (не чрез наложен платеж).

Посочените по-горе препоръки не засягат възможностите и правата на потребителя по Гражданския кодекс и Закона за защита на потребителите, в редакцията им, и целта им е да дадат възможност за разрешаване на рекламацията възможно най-бързо.

Продавачът издава писмено потвърждение (протокол за рекламация), в което се посочва датата на предявяване на правото на отговорност за дефекти, потвърждението на ремонта и неговата продължителност и, в зависимост от случая, начина на уреждане на рекламацията.

Рекламациите се уреждат и дефектите се отстраняват без ненужно забавяне и не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се договорят за по-дълъг срок. След напразното изтичане на този срок, Купувачът има право да поиска адекватна отстъпка от покупната цена или да се откаже от Договора за покупка.

Отхвърляне на рекламация

Смяната на стоката, възникнала в резултат на обикновено износване, неправилна употреба или неразрешена намеса, не се счита за дефект. За неправилна употреба се счита по-специално използването на модел обувки, предназначен за определени повърхности, върху повърхности различни от предназначените.

 • използването на обувки за футзал за флорбол е основание за отхвърляне на жалбата; обувките за флорбол са по-добре защитени във външната част и особено в предната част на стъпалото, което предотвратява износването.
 • ако обувки за зала се използват върху твърди повърхности като бетон, асфалт или бетонови повърхности, боядисани с нанослоеве от специален каучук, това противоречи на предназначението им. Такива повърхности са напълно неподходящи за обувки на закрито!
 • Използването на обувки с етикет SG, FG, HG или IN (вижте Избор на модел обувки) върху изкуствена трева също е причина за отхвърляне на жалбата. За изкуствена трева използвайте модели с етикет AG.
 • Обувки, повредени в резултат на физически аномалии (деформация на Хаглунд, дефектен удар на крака и др.), не могат да бъдат предмет на жалба.
 • Ако дефектът не бъде заявен след първата поява или ако дефектният продукт продължи да се използва, рекламацията се отхвърля.
 • Механични повреди, състоящи се в остъргване на горния материал, напр. в резултат на триене на една обувка в друга или на настъпване на обувката от друг играч по време на игра не може да бъде признато за оправдано искане.
 • Специална черта на футболните обувки от естествена кожа: могат да се появят малки пукнатини между външната подметка и.
 • горният материал. Това е стандартно износване, което не пречи на нормалната употреба на обувката.
 • Ако обувките от синтетичен материал бъдат изсушени по неправилен начин (вижте Правилна поддръжка на обувките), подметката може да се отлепи.
 • Материалът на горната част може да издържи два пъти по-дълго от междинната подметка; след износване на подложката на междинната подметка, обувките трябва да се сменят. Ако обувките се използват за тежки и чести спортни дейности, особено бягане, такава ситуация може да се случи на всеки 3 до 4 месеца.

По този начин рекламациите могат да се предявяват само по отношение на дефекти, причинени от неизправност на материала или от неправилна производствена технология.

Разноски по рекламации

В случай на необоснована и следователно отхвърлена жалба, Купувачът се съгласява да заплати на Продавача разумно изразходваните от Продавача разходи, свързани с процедурата по жалби извън обичайния метод за уреждане (по-специално разходите за собственото му експертно мнение, разходите за правно представяне и др.). Правата на Купувача да поеме разходите, свързани с успешната процедура по жалби, се уреждат от приложимите разпоредби на Гражданския кодекс.

5. Правила за анулиране

Анулиране на поръчка от Купувача

Купувачът може да анулира поръчката по телефона (+420 222 74 64 24) или по имейлinfo@11teamsports.bgдо момента, в който нашият персонал организира транспорт с Купувача. Моля, посочете номера на поръчката в писменото отказване. Номерът на поръчката е посочен в автоматичния отговор, който ще получите на вашия имейл адрес за връзка, след като успешно направите поръчката.

Анулиране на поръчка от Продавача

Продавачът си запазва правото да отмени Поръчката или част от нея в следните случаи:

Стоките вече не се произвеждат или доставят, или доставчикът е променил значително цената, а също и в случай на очевидна грешка в цената на стоката (т.е. цената очевидно се различава от цената, обичайната за този вид продукт). Явна грешка в цената на стоката е напр. цена по-ниска с 60 % от обичайната цена за този вид продукт. Ако възникне такава ситуация, Продавачът незабавно уведомява Купувача, за да се споразумеят за по-нататъшни действия.

Продавачът има право да не потвърди Поръчката или да се откаже от Поръчката (вижте Оттегляне от Договора за покупка, сключен чрез средства за дистанционна комуникация).

6. Отказ от Договора за покупка, сключен чрез средства за дистанционна комуникация

Продавачът предоставя на купувача удължен срок за връщане на стоката без посочване на причина извън законоустановения срок, а именно 30 дни от датата на приемане на стоката. Купувачът трябва да изпрати отказа от договора на продавача в този срок. Продавачът може да обяви събития за потребителите, и да удължи този период допълнително. Купувачът изпраща стоката обратно на продавача без забавяне, не по-късно от 14 дни след изпращане на отказа от договора.

Продавачът ще върне парите на Купувача в рамките на 14 дни от оттеглянето на Купувача от Договора за покупка, но най-рано при получаване на върнатата стока от Продавача или ако Купувачът докаже, че върнатата стока е изпратена на Продавача. Възстановяванията се отнасят само за стоки, а не за услуга (като експресно възстановяване, удължено време за възстановяване и др.).

Освен възстановяване на покупната цена, Купувачът има право и на възстановяване на разходите, свързани с транспорта на стоката, но на цената на най-евтиния транспорт, предложен от Продавача. Разходите, свързани с връщането на стоката, се поемат от Купувача.

За отказ от Договора за покупко-продажба Купувачът може да използва предоставения от Продавача образец, който представлява приложение към Общите условия. Препоръчваме да се оттеглите по такъв начин, че Купувачът да изпрати известието на електронния адрес на Продавача info@11teamsports.bg или на пощенския адрес на обекта на дейност на Продавача

Topforsport s.r.o., Ječná 15, 120 00 Praha 2

фирмен идентификационен номер: 29213291, tax ID No.: CZ29213291

От купувачите се изисква да посочат номер на поръчка, променлив символ и датата на покупка в известието за отказ и да представят разписката за продажба.

Купувачът признава, че съгласно раздел 1837 от Гражданския кодекс, не може, да се оттегли от Договора за покупко-продажба за доставка на стоки, които са били адаптирани според желанията на Купувача или за негово лице, от Договора за покупко-продажба за доставка на стоки, подлежащи на бързо влошаване, както и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставка, от Договора за покупко-продажба за доставка на запечатани стоки, които са били изнесени от потребителя и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, и от Договора за покупко-продажба за доставка на аудио или видео записи или компютърни програми, ако оригиналната опаковка е била нарушена.

Отказ от договора за покупко-продажба може да бъде отказано, ако стоката е закупена от предприемач или юридическо лице. В този случай се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс.

Купувачът признава, че ако върнатата стока е повредена, използвана или дори частично консумирана, правото на обезщетение за претърпени щети възниква у Продавача спрямо Купувача. Купувачът потвърждава, че размерът на обезщетението ще бъде определен от продавача по отношение на състоянието на върнатата стока, а ако стоката бъде оценена от продавача като непродаваема, размерът на обезщетението е равен на покупната цена. Искът за обезщетение може да бъде едностранно компенсиран от Продавача срещу иска на Купувача за възстановяване на покупната цена.

В случай, че заедно със стоката бъде предоставен подарък на Купувача и Купувачът се откаже от Договора за покупка, Купувачът връща подаръка заедно със стоката на Продавача.

Ако при извършване на поръчката е използван код за отстъпка за стойност, цената на талона ще бъде извадена от възстановимата сума в случай на частично връщане. В случай на връщане на цялата поръчка, окончателно платената сума ще бъде възстановена.

7. Предоставени допълнителни услуги

Експресно възстановяване:

Услугата "Експресно възстановяване" се предоставя на Купувача в количката. Съгласно тази услуга, в случай на повреда, загуба на пратка или стока по време на доставката, Продавачът е длъжен да възстанови сумата на Клиента веднага след като бъде информиран за подобно събитие. Не е възможно отказване от предоставянето на тази услуга.

Удължен срок за връщане:

Заплащайки тази услуга, купувачът има право да върне стоката без да посочва причина за продължителен период от време. Стандартният период за връщане (Член 6. Общи условия) се удължава допълнително с още 30 дни в рамките на тази услуга. Следователно срокът за връщане е 60 дни или дори повече, ако събитие за потребител удължи посочения период.

Дори за стоки, върнати след законовите срокове, продавачът си запазва условието, че стоките не могат да бъдат използвани, с изтекъл срок на годност, частично или напълно консумирани или повредени извън нормалната проверка на стоките след приемане на продукта(ите). Стоката трябва да бъде върната в оригиналната опаковка и с непокътнати етикети. Не можете да се откажете от предоставянето на тази услуга.

8. Заключителни разпоредби

Недействителността на дадена разпоредба или на което и да е договорно споразумение между страните не засяга валидността и ефективността на останалите разпоредби.

Настоящите Общи условия не се прилагат в случаите, когато лице, което възнамерява да закупи стоки от Продавача, е юридическо лице или лице, което поръчва стоки в рамките на своя бизнес или в рамките на своята независима професия.

Настоящите Общи условия, включително Политиката за жалби, влизат в сила на 11 март 2015 г. Промените в Политиката за жалби и Общите условия са запазени.